Advertisement
 
Advertisement
Cover Gallery

Advance Publication

Original Articles
YoSup Park, ByulHaNa Lee, Hee-Seung Park

Hort. J. (2018) advpub: -
First published on October 14, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-089

Original Articles
Takayuki Kobayashi, Katsuhiro Shiratake, Toshihito Tabuchi

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on October 12, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-070

Original Articles
Ryohei Nakano, Hidemi Akimoto, Fumio Fukuda, Takashi Kawai, Koichiro Ushijima, Yosuke Fukamatsu, Yasutaka Kubo, Yuichiro Fujii, Ken Hirano, Kunihisa Morinaga, Naoki Sakurai

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on October 12, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-094

Original Articles
Hiroki Ueno, Takeshi Maeda, Naoki Katsuyama, Yu Katou, Satoshi Matsuo, Kanako Yano, Akira Ando, Kaori Nagasuga, Mizuki Yamada, Shunsuke Imanishi

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on October 11, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-101

Original Articles
Takamitsu Waki, Masaharu Kodama, Midori Akutsu, Kiyoshi Namai, Masayuki Iigo, Takeshi Kurokura, Toshiya Yamamoto, Kenji Nashima, Masayoshi Nakayama, Masafumi Yagi

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on September 29, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-096

Original Articles
Naomi Oyama-Okubo, Tomoaki Haketa, Hiroyuki Furuichi, Shunsuke Iioka

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on September 15, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-090

Original Articles
Kaori Matsuoka, Naoki Moritsuka, Shinnosuke Kusaba, Kiyoshi Hiraoka

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on September 14, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-100

Original Articles
Tatsuo Sato, Harufumi Saito, Keisuke Maejima, Keiko Kuba, Ani Widiastuti, Mioko Yoshino

Hort. J.(2017) advpub: -
First published on September 8, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-085

Original Articles
Yoko Takeuchi, Emika Kakizoe, Ryosuke Yoritomi, Miyuki Iwato, Akira Kanno, Takao Ikeuchi, Mitsutaka Mori, Kyoko Murakami, Atsuko Uragami, Masaru Matsumoto, Junichiro Masuda, Kaori Sakai, Yukio Ozaki

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on September 7, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-104

Original Articles
Sho Ohno, Wakako Hori, Munetaka Hosokawa, Fumi Tatsuzawa, Motoaki Doi

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on August 4, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-099

Original Articles
Vahid Tavallali, Soheil Karimi, Omid Espargham

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on July 28, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-062

Original Articles
Taku Yano, Akiyoshi Morisaki, Kimiaki Matsubara, Shun-ichiro Ito, Masaharu Kitano

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on July 21, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-051

Original Articles
Sogo Nishio, Shingo Terakami, Toshimi Matsumoto, Toshiya Yamamoto, Norio Takada, Hidenori Kato, Yuichi Katayose, Toshihiro Saito

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on July 21, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-093

Original Articles
Mi Sang Lim, Sun Hee Choi

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on July 12, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-087

Original Articles
Takanori Masukawa, Kyeong-Seong Cheon, Daiki Mizuta, Akira Nakatsuka, Nobuo Kobayashi

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on July 5, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-075

Original Articles
Jun-ichiro Masuda, Yukio Ozaki, Michikazu Hiramatsu, Kaori Sakai, Junghee Kim, Hiroshi Okubo

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on July 4, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-082

Original Articles
Hisashi Yamada, Shun Ito, Daisuke Toshinari, Keiko Kataoka, Tsuyoshi Habu

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on June 21, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-097

Original Articles
Masaaki Takahashi, Chie Yoshida, Toshikazu Komoda

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on June 10, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-076

Invited Review
Akifumi Azuma

Hor. J. (2017) advpub: -
First published on June 10, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-IR02

Original Articles
Tawanda Elias Maguvu, Yohei Higuchi, Michio Shibata

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on May 25, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-078

Original Articles
Sho Yamamoto, Yutaka Yamagiwa, Zentaro Inaba, Takashi Handa

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on May 9, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-074

Original Articles
Toshihiko Sugiura, Mikio Shiraishi, Shohei Konno, Akihiko Sato

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on April 26, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-061

Original Articles
Rafael Alexandre Muchanga, Toshiyuki Hirata, Hajime Araki

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on April 18, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-020

Original Articles
Chengyao Jiang, Masahumi Johkan, Masaaki Hohjo, Satoru Tsukagoshi, Mitsuru Ebihara, Akio Nakaminami, Toru Maruo

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on April 18, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-060

Original Articles
Takashi Onozaki, Masahiko Yamada, Masafumi Yagi, Koji Tanase, Michio Shibata

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on April 5, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-080

Original Articles
Nur Aeni Ariyanti, Kotaro Torikai, Rizky Pasthika Kirana, Sho Hirata, Endang Sulistyaningsih, Shin-ichi Ito, Naoki Yamauchi, Nobuo Kobayashi, Masayoshi Shigyo

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on March 31, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-066

Original Articles
Tomoo Maeda, Ayumi Watanabe, Wambrauw Daniel Zadrak, Sachiyo Osanai, Kazushige Honda, Satoshi Oku, Hanako Shimura, Takashi Suzuki, Atsushi Yamasaki, Yosuke Okabe, Keiji Ueno, Shuichi Onodera

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on March 29, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-068

Original Articles
Atsu Yamasaki, Hiroshi Yakushiji, Hajime Iwamoto, Akifumi Azuma, Hiroyoshi Sugiura

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on March 17, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-039

Original Articles
Rihito Takisawa, Takayuki Maruyama, Tetsuya Nakazaki, Keiko Kataoka, Hiroki Saito, Sota Koeda, Tsukasa Nunome, Hiroyuki Fukuoka, Akira Kitajima

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on March 3, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-042

Original Articles
Norio Takada, Masahiko Yamada, Sogo Nishio, Yutaka Sawamura, Akihiko Sato, Noriyuki Onoue, Toshihiro Saito

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on February 28, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-030

Original Articles
Masumi Yamagishi, Takashi Nakatsuka

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on February 28, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-057

Original Articles
Shigeto Morita, So Sugiyama, Yoshihiro Nomura, Takehiro Masumura, Shigeru Satoh

Hort. J.(2017) advpub: -
First published on February 22, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-007

Original Articles
Kazuya Ohata, Yasuyuki Togano, Toshikazu Matsumoto, Yoshinori Uchida, Takao Kurahashi, Hiroyuki Itamura

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on January 31, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-044

Invited Review
Yoshinori Kanayama

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on January 31, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-IR01

Original Articles
Yuta Kimura, Mari Naeshiro, Yuri Tominaga, Toyoaki Anai, Fuminori Komai

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on January 25, 2017; DOI: 10.2503/hortj.MI-139

Original Articles
Xi Li, Akira Kitajima, Keiko Kataoka, Rihito Takisawa, Tetsuya Nakazaki

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on January 25, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-054

Original Articles
Yutaka Sawamura, Yuko Suesada, Toshihiko Sugiura, Hideaki Yaegaki

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on January 20, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-052

Original Articles
Mari Sugiyama, Takuya Katsube, Akio Koyama, Hiroyuki Itamura

Hort. J. (2017) advpub: -
First published on January 19, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-053

Original Articles
Ken Takahata

Hort. J.(2017) advpub: -
First published on January 7, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-034

Original Articles
Sota Koeda, Kanami Homma, Yuri Tanaka, Elly Kesumawati, Sabaruddin Zakaria, Shinya Kanzaki

Hort. J.(2017) advpub: -
First published on January 7, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-049

Sponsors:
  • sample banner
  • sample banner
  • sample banner
  • sample banner

Guide to ads

To Top