Advertisement
 
Advertisement
Cover Gallery

Current Issue

Invited Review
Akifumi Azuma

Hort. J. (2018) 87: 1-17.
First published on Jun 10, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-IR02

Original Articles
Toshihiko Sugiura, Mikio Shiraishi, Shohei Konno, Akihiko Sato

Hort. J. (2018) 87: 18-25.
First published on Apr 26, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-061

Original Articles
Hisashi Yamada, Shun Ito, Daisuke Toshinari, Keiko Kataoka, Tsuyoshi Habu

Hort. J. (2018) 87: 26-33.
First published on Jun 21, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-097

Original Articles
Taku Yano, Akiyoshi Morisaki, Kimiaki Matsubara, Shun-ichiro Ito, Masaharu Kitano

Hort. J. (2018) 87: 34-42.
First published on Jul 21, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-051

Original Articles
Sogo Nishio, Shingo Terakami, Toshimi Matsumoto, Toshiya Yamamoto, Norio Takada, Hidenori Kato, Yuichi Katayose, Toshihiro Saito

Hort. J. (2018) 87: 43-54.
First published on Jul 21, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-093

Original Articles
Vahid Tavallali, Soheil Karimi, Omid Espargham

Hort. J. (2018) 87: 55-62.
First published on Jul 28, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-062

Original Articles
Nur Aeni Ariyanti, Kotaro Torikai, Rizky Pasthika Kirana, Sho Hirata, Endang Sulistyaningsih, Shin-ichi Ito, Naoki Yamauchi, Nobuo Kobayashi, Masayoshi Shigyo

Hort. J. (2018) 87: 63-72.
First published on Mar 31, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-066

Original Articles
Masaaki Takahashi, Chie Yoshida, Toshikazu Komoda

Hort. J. (2018) 87: 73-79.
First published on Jun 10, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-076

Original Articles
Jun-ichiro Masuda, Yukio Ozaki, Michikazu Hiramatsu, Kaori Sakai, Junghee Kim, Hiroshi Okubo

Hort. J. (2018) 87: 80-88.
First published on Jul 4, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-082

Original Articles
Takanori Masukawa, Kyeong-Seong Cheon, Daiki Mizuta, Akira Nakatsuka, Nobuo Kobayashi

Hort. J. (2018) 87: 89-96.
First published on Jul 5, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-075

Original Articles
Tran Duy Vinh, Yuichi Yoshida, Mitsuo Ooyama, Tanjuro Goto, Ken-ichiro Yasuba, Yoshiyuki Tanaka

Hort. J. (2018) 87: 97-105.
First published on Nov 17, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-114

Original Articles
Takashi Onozaki, Masahiko Yamada, Masafumi Yagi, Koji Tanase, Michio Shibata

Hort. J. (2018) 87: 106-114.
First published on Apr 5, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-080

Original Articles
Sho Yamamoto, Yutaka Yamagiwa, Zentaro Inaba, Takashi Handa

Hort. J. (2018) 87: 115-123.
First published on May 9, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-074

Original Articles
Tawanda Elias Maguvu, Yohei Higuchi, Michio Shibata

Hort. J. (2018) 87: 124-131.
First published on May 25, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-078

Original Articles
Mi Sang Lim, Sun Hee Choi

Hort. J. (2018) 87: 132-139.
First published on Jul 12, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-087

Original Articles
Sho Ohno, Wakako Hori, Munetaka Hosokawa, Fumi Tatsuzawa, Motoaki Doi

Hort. J. (2018) 87: 140-148.
First published on Aug 4, 2017; DOI: 10.2503/hortj.OKD-099

Sponsors:
  • sample banner
  • sample banner
  • sample banner
  • sample banner

Guide to ads

To Top